Stefna Árvakurs varðandi jafnlaun og persónuvernd

Hér er lýst stefnu Árvakurs á tilteknum sviðum – bæði jafnlaunastefnu og stefnu varðandi persónuvernd.

Jafnlaunastefna Árvakurs hf

Jafnlaunastefna Árvakurs hf. er unnin í samræmi við lög nr. 150/2020 um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna. Markmið jafnlaunastefnunnar er að tryggja launajafnrétti innan fyrirtækisins, að jöfn laun séu greidd fyrir jafnverðmæt störf óháð kyni.

Til þess að ná markmiðum jafnlaunastefnunnar mun Árvakur hf:

 • Innleiða og viðhalda vottuðu jafnlaunakerfi sem byggt er á jafnlaunastaðli ÍST 85.
 • Framkvæma launagreiningu árlega í samræmi við jafnréttisáætlun fyrirtækisins.
 • Endurmeta stöðugt og betrumbæta jafnlaunakerfið í heild sinni.
 • Fylgja viðeigandi lögum, reglum og kjarasamningum sem eru í gildi á hverjum tíma.
 • Hafa jafnlaunastefnu aðgengilega almenningi á ytri vef fyrirtækisins.

Jafnlaunastefnan nær til allra starfsmanna Árvakurs hf. Framkvæmdastjórn ber ábyrgð á stefnunni.

Jafnlaunavottun
Jafnréttisstofa veitti Árvakri heimild til að nota jafnlaunamerkið þann 17. desember 2021.

Persónuverndarstefna Árvakurs hf.

1. Almennt

Árvakri hf., kt. 430169-1069, Hádegismóum 2, 110 Reykjavík (hér eftir „Árvakur"), er annt um friðhelgi einstaklinga og tekur persónuvernd mjög alvarlega. Fyrirtækið leggur mikla áherslu á að meðferð persónuupplýsinga sé ávallt í samræmi við gildandi persónuverndarlöggjöf. Í þessari yfirlýsingu má sjá hvaða persónuupplýsingum fyrirtækið safnar um einstaklinga vegna starfsemi sinnar og í hvaða tilgangi. Þá má hér finna upplýsingar um aðra viðtakendur upplýsinganna og hve lengi við geymum þær. Auk þess má hér finna upplýsingar um á hvaða lagagrundvelli Árvakur safnar persónuupplýsingum, hvaða réttinda einstaklingar njóta og fleiri mikilvægar upplýsingar sem tengjast lögum um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018.

2. Fjölmiðlar og persónuverndarlög

Árvakur er fjölmiðill sem starfar samkvæmt lögum um fjölmiðla nr. 38/2011 (fjölmiðlalög). Samkvæmt fjölmiðlalögum er markmið þeirra meðal annars að stuðla að tjáningarfrelsi, rétti til upplýsinga, fjölmiðlalæsi, fjölbreytni og fjölræði í fjölmiðlum og að efla vernd neytenda á þeim vettvangi. Í persónuverndarlögum er tekið tillit til þess tjáningarfrelsis en þegar unnið er með persónuupplýsingar einvörðungu í þágu fréttamennsku er takmarkað hvaða ákvæði persónuverndarlaga gilda. Einkum gilda ákvæði persónuverndarlaga um sanngirni og áreiðanleika.

3. Um hverja safnar Árvakur persónuupplýsingum?

Í starfsemi Árvakurs er nauðsynlegt að safna og vinna með persónuupplýsingar um mismunandi hópa einstaklinga. Þær persónuupplýsingar sem fyrirtækið hefur undir höndum geta verið um starfsmenn þess, viðskiptavini, áskrifendur, bloggnotendur, notendur mbl.is, starfsfólk væntanlegra viðskiptavina og aðra þriðju aðila sem nauðsynlegt er að eiga samskipti við.

4. Hvaða persónuupplýsingum safnar Árvakur?

Árvakur safnar ólíkum persónuupplýsingum um mismunandi hópa einstaklinga eftir því hvaða starfsemi fyrirtækisins er um að ræða. Undir öllum kringumstæðum leitast Árvakur við að safna einungis þeim persónuupplýsingum sem nauðsynlegar eru fyrir starfsemina.

Árvakur safnar nauðsynlegum upplýsingum um starfsfólk eins og nafni, kennitölu, heimilisfangi, símanúmeri. Gögn um viðveru, laun og fleira. Einnig þarf fyrirtækið að halda til haga nauðsynlegum samskiptaupplýsingum, svo sem nafni og netfangi, um starfsmenn viðskiptavina og aðra þriðju aðila. Auk þess þarf fyrirtækið að skrá nauðsynlegar upplýsingar um viðskiptavini og aðra notendur þjónustu Árvakurs, svo sem nafn, kennitölu, heimilisfang o.fl. Að auki safnar Árvakur myndefni úr eftirlitsmyndavélum þar sem finna má persónuupplýsingar, en eftirlitsmyndavélarnar eru í og við húsnæði Árvakurs.

5. Af hverju safnar Árvakur persónuupplýsingum?

Tilgangurinn með söfnun upplýsinganna er að:

 • Geta efnt samning við viðkomandi, til dæmis við starfsmenn og viðsemjendur
 • Veita ákveðna þjónustu, til dæmis vegna áskrifta
 • Gæta að lögmætum hagsmunum fyrirtækisins
 • Gæta að lögmætum hagsmunum annarra
 • Uppfylla lagaskyldu

6. Á hvaða lagagrundvelli vinnur Árvakur persónuupplýsingar?

Árvakur safnar og vinnur persónuupplýsingar á eftirfarandi grundvelli sem byggist á lögum:

 • Samþykki þínu
 • Til að uppfylla samningsskyldu
 • Til að uppfylla lagaskyldu
 • Til að gæta að lögmætum hagsmunum fyrirtækisins
 • Til að gæta að lögmætum hagsmunum annarra

7. Hve lengi geymir Árvakur persónuupplýsingar?

Árvakur geymir persónuupplýsingar einungis í þann tíma sem nauðsynlegt er fyrir fyrirtækið að hafa þær undir höndum. Þegar ekki er þörf fyrir persónuupplýsingarnar lengur eyðir fyrirtækið þeim með öruggum hætti.

8. Frá hverjum safnar Árvakur upplýsingum?

Árvakur safnar persónuupplýsingum frá þér beint. Ef safnað er persónuupplýsingum frá þriðja aðila mun Árvakur eftir fremsta megni leitast við að upplýsa viðkomandi einstakling um það.

9. Hvenær miðlar Árvakur persónuupplýsingum til þriðju aðila og af hverju?

Árvakur miðlar persónuupplýsingum til þriðju aðila sem ráðnir eru af fyrirtækinu til að vinna fyrir fram ákveðna vinnu, svo sem þjónustuveitenda, umboðsmanna eða verktaka. Í þeim tilfellum gerir fyrirtækið vinnslusamning við viðkomandi aðila. Slíkur samningur kveður meðal annars á um skyldu hans til að fylgja fyrirmælum Árvakurs um meðferð persónuupplýsinga og er honum óheimilt að nota þær í öðrum tilgangi. Jafnframt ber honum skylda til að tryggja öryggi upplýsinganna með viðeigandi hætti.

Árvakur miðlar einnig upplýsingum til þriðju aðila þegar skylda stendur til þess samkvæmt lögum eða þegar það er nauðsynlegt til að gæta lögmætra hagsmuna fyrirtækisins eða annarra.

10. Flutningur persónuupplýsinga út fyrir Evrópska efnahagssvæðið

Árvakri er kunnugt um að ströng skilyrði gilda um flutning persónuupplýsinga til ríkja utan Evrópska efnahagssvæðisins. Fyrirtækið flytur ekki persónuupplýsingar til ríkja utan Evrópska efnahagssvæðisins undir neinum kringumstæðum nema fullnægjandi heimild standi til þess samkvæmt lögum um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018.

11. Réttindi þín

Hafir þú veitt samþykki þitt fyrir vinnslu tiltekinna persónuupplýsinga átt þú rétt samkvæmt lögum um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018 á að afturkalla samþykki þitt hvenær sem er. Sá réttur hefur þó ekki áhrif á lögmæti þeirrar vinnslu sem fram fór áður en samþykki var afturkallað. Þá nýtur þú einnig annarra réttinda, svo sem réttar til aðgangs að gögnum þínum, réttar til að fá rangar eða villandi upplýsingar leiðréttar, réttar til að persónuupplýsingum um þig verði eytt, réttar til að hindra að unnið verði með persónuupplýsingar um þig og réttar til að flytja eigin gögn. Hafa skal í huga að réttindi þín eru ekki alltaf fortakslaus og kunna að vera háð ýmsum skilyrðum.

12. Öryggi persónuupplýsinga

Árvakur hefur gripið til viðeigandi tæknilegra og skipulegra öryggisráðstafana til að tryggja öryggi persónuupplýsinga í samræmi við lög um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018. Felur það meðal annars í sér að aðeins þeir starfsmenn hafa aðgang að persónuupplýsingum sem þess þurfa starfs síns vegna. Auk þess stuðlar fyrirtækið að því að starfsmenn fái reglulega viðeigandi fræðslu og þjálfun um öryggismál.

13. Samskiptaupplýsingar Árvakurs

Nafn: Árvakur hf.

Heimilisfang: Hádegismóum 2, 110 Reykjavík.

Netfang: arvakur@arvakur.is.

14. Frekari upplýsingar og persónuverndarfulltrúi

Ef þú hefur frekari spurningar um hvernig Árvakur meðhöndlar persónuupplýsingar þínar þá er persónuverndarfulltrúinn tilbúinn að svara þeim. Netfang: starfsmannahald@mbl.is

15. Réttur til að leggja fram kvörtun hjá Persónuvernd

Dragir þú í efa að Árvakur meðhöndli persónuupplýsingar þínar í samræmi við lög um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018 hefur þú rétt til að leggja fram kvörtun hjá Persónuvernd.

16. Endurskoðun á þessari persónuverndaryfirlýsingu

Persónuverndaryfirlýsing þessi var samþykkt 1.12.2019 og verður næst endurskoðuð 1.12.2024.